Zawody obsługuje firma Datasport

Bieg Pilicy
Białobrzegi, 08 maja 2016 r.Statystyka ogólna:
Zarejestrowanych:336
W tym:
Mężczyzn: 250
Kobiet:86
Pokaż więcej...

Statystyka opłaconych:
Ogółem:212
W tym:
Mężczyzn: 158
Kobiet:54
Pokaż więcej...


Informacje z Biura Zawodów
Odebrało numer ogółem: 222 (105%)
Pokaż wszystkie miasta...
POL336