Zawody obsługuje firma Datasport

Kids Run
Łódź, 16 kwietnia 2016 r.Statystyka ogólna:
Zarejestrowanych:982
W tym:
Mężczyzn: 534
Kobiet:448
Pokaż więcej...

Statystyka opłaconych:
Ogółem:970
W tym:
Mężczyzn: 527
Kobiet:443
Pokaż więcej...


Informacje z Biura Zawodów
Odebrało numer ogółem: 899 (93%)
2012-2013 Dziewczyny 38 (90%)
2012-2013 Chłopcy 40 (93%)
2010-2011 Dziewczyny 86 (91%)
2010-2011 Chłopcy 91 (96%)
2008-2009 Dziewczyny 93 (92%)
2008-2009 Chłopcy 114 (94%)
2006-2007 Dziewczyny 85 (94%)
2006-2007 Chłopcy 101 (94%)
2004-2005 Dziewczyny 57 (95%)
2004-2005 Chłopcy 75 (87%)
2001-2003 Dziewczyny 54 (96%)
2001-2003 Chłopcy 65 (88%)
Pokaż wszystkie miasta...
POL981
GER1