Zawody obsługuje firma Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław

2. Długa Dyszka
Długołęka, 09 października 2016 r.Statystyka ogólna:
Zarejestrowanych:383
W tym:
Mężczyzn: 267
Kobiet:114
Pokaż więcej...

Statystyka opłaconych:
Ogółem:269
W tym:
Mężczyzn: 178
Kobiet:91
Pokaż więcej...