Zawody obsługuje firma Datasport

Sztafeta na Legii
Warszawa, 23 września 2016 r.Statystyka ogólna:
Zarejestrowanych:201
W tym:
Mężczyzn: 135
Kobiet:65
Pokaż więcej...

Statystyka opłaconych:
Ogółem:160
W tym:
Mężczyzn: 111
Kobiet:48
Pokaż więcej...


Informacje z Biura Zawodów
Odebrało numer ogółem: 16 (10%)
Pokaż wszystkie miasta...