Zawody obsługuje firma Datasport

HERO RUN Szelment - Bieg Nocny
Szelment, 15 lipca 2017 r.Statystyka ogólna:
Zarejestrowanych:196
W tym:
Mężczyzn: 148
Kobiet:48
Pokaż więcej...

Statystyka opłaconych:
Ogółem:154
W tym:
Mężczyzn: 118
Kobiet:36
Pokaż więcej...