Zawody obsługuje firma Datasport

2. Dziesiątka Babicka
Stare Babice, 08 kwietnia 2017 r.Statystyka ogólna:
Zarejestrowanych:788
W tym:
Mężczyzn: 552
Kobiet:236
Pokaż więcej...

Statystyka opłaconych:
Ogółem:749
W tym:
Mężczyzn: 533
Kobiet:216
Pokaż więcej...


Informacje z Biura Zawodów
Odebrało numer ogółem: 664 (89%)
Pokaż wszystkie miasta...
POL787
UKR1