Zawody obsługuje firma Datasport

2. Dziesiątka Babicka
Stare Babice, 08 kwietnia 2017 r.Wszyscy zapisani na dzień:
2021-10-15 21:41:30
Ilość wszystkich zapisanych:788
W tym:
Ilość mężczyzn: 552
Ilość kobiet:236
Pokaż więcej...

Tylko opłaceni:
Ilość wszystkich opłaconych:749
W tym:
Ilość mężczyzn opłaconych: 533
Ilość kobiet opłaconych:216
Pokaż więcej...
Historia rejestracji:
Ilość zapisanych dzisiaj:0
Ilość zapisanych dzisiaj opłaconych:0
Ilość zapisanych w ostatnie 7 dni:0
Ilość zapisanych w ostatnie 7 dni opłaconych:0
Ilość zapisanych w ostatnie 30 dni:0
Ilość zapisanych w ostatnie 30 dni opłaconych:0


Informacje z Biura Zawodów
Odebrało numer ogółem: 664 (89%)
Pokaż wszystkie miasta...
Kraje
Countries
POL748
UKR1