Zawody obsługuje firma Datasport
naglowek

Statystyka ogólna:
Zarejestrowanych:319
W tym:
Mężczyzn: 153
Kobiet:166
Pokaż więcej...

Statystyka opłaconych:
Ogółem:226
W tym:
Mężczyzn: 113
Kobiet:113
Pokaż więcej...


Informacje z Biura Zawodów
Odebrało numer ogółem: 259 (115%)
Dzieci roczniki 2010 i młodsze 109 (124%)
Dzieci roczniki 2009-2007 84 (106%)
Dzieci roczniki 2006-2004 52 (104%)
Dzieci roczniki 2003 – 2001 dzieci urodzone po 7 maja 14 (156%)
Pokaż wszystkie miasta...
POL319