Firma Datasport nie obsługuje tych zawodów, a jedynie udostępnia nieodpłatnie portal zapisów

DOZ Maraton Łódź Kids Run
Łódź, 22 kwietnia 2017 r.Statystyka ogólna:
Zarejestrowanych:969
W tym:
Mężczyzn: 503
Kobiet:465
Pokaż więcej...

Statystyka opłaconych:
Ogółem:936
W tym:
Mężczyzn: 481
Kobiet:455
Pokaż więcej...


Informacje z Biura Zawodów
Odebrało numer ogółem: 888 (95%)
2013-2014 DZIEWCZYNY 43 (91%)
2013-2014 CHŁOPCY 53 (106%)
2011-2012 DZIEWCZYNY 68 (91%)
2011 - 2012 CHŁOPCY 94 (97%)
2009 - 2010 DZIEWCZYNY 109 (96%)
2009 - 2010 CHŁOPCY 112 (99%)
2007 - 2008 DZIEWCZYNY 87 (98%)
2007 - 2008 CHŁOPCY 101 (97%)
2005-2006 DZIEWCZYNY 61 (86%)
2005 - 2006 CHŁOPCY 62 (93%)
2002 - 2004 DZIEWCZYNY 50 (83%)
2002 - 2004 CHŁOPCY 47 (94%)
Pokaż wszystkie miasta...
POL968