Zawody obsługuje firma Datasport

Nocna Dycha Kopernikańska
Toruń, 10 czerwca 2017 r.Statystyka ogólna:
Zarejestrowanych:1709
W tym:
Mężczyzn: 969
Kobiet:739
Pokaż więcej...

Statystyka opłaconych:
Ogółem:1158
W tym:
Mężczyzn: 666
Kobiet:492
Pokaż więcej...