Zawody obsługuje firma Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław
naglowek

Statystyka ogólna:
Zarejestrowanych:350
W tym:
Mężczyzn: 246
Kobiet:104
Pokaż więcej...

Statystyka opłaconych:
Ogółem:260
W tym:
Mężczyzn: 190
Kobiet:70
Pokaż więcej...

Dodatkowy wybór:
Ubezpieczenie NNW
PESEL 26
Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy(w tym koszty manipulacyjne)
PESEL 8
Pokaż wszystkie miasta...