Zawody obsługuje firma Datasport

Górski Zimowy Maraton Ślężański
Sobótka, 13 stycznia 2018 r.Wszyscy zapisani na dzień:
2022-06-28 23:13:43
Ilość wszystkich zapisanych:743
W tym:
Ilość mężczyzn: 593
Ilość kobiet:150
Pokaż więcej...

Tylko opłaceni:
Ilość wszystkich opłaconych:578
W tym:
Ilość mężczyzn opłaconych: 469
Ilość kobiet opłaconych:109
Pokaż więcej...