Zawody obsługuje firma Datasport

Młodzieżowa Mila Niepodległości o Puchar Ministerstwa Sportu i Turystyki
Warszawa, 11 listopada 2017 r.Statystyka ogólna:
Zarejestrowanych:18
W tym:
Mężczyzn: 11
Kobiet:7
Pokaż więcej...

Statystyka opłaconych:
Ogółem:11
W tym:
Mężczyzn: 8
Kobiet:3
Pokaż więcej...
POL18