Zawody obsługuje firma Datasport

Wrocławska Dycha i Wrocławska Piątka
Wrocław, 11 marca 2018 r.Statystyka ogólna:
Zarejestrowanych:1052
W tym:
Mężczyzn: 687
Kobiet:365
Pokaż więcej...

Statystyka opłaconych:
Ogółem:798
W tym:
Mężczyzn: 532
Kobiet:266
Pokaż więcej...