Zawody obsługuje firma Datasport

Białołęcki Bieg Wolności
Warszawa, 10 grudnia 2017 r.Statystyka ogólna:
Zarejestrowanych:668
W tym:
Mężczyzn: 469
Kobiet:199
Pokaż więcej...

Statystyka opłaconych:
Ogółem:539
W tym:
Mężczyzn: 378
Kobiet:161
Pokaż więcej...


Informacje z Biura Zawodów
Odebrało numer ogółem: 501 (93%)
Pokaż wszystkie miasta...
POL666
CHN1
GRE1