Zawody obsługuje firma Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław

Bieg Tropem Wilczym - Wrocław
Wrocław, 04 marca 2018 r.Statystyka ogólna:
Zarejestrowanych:978
W tym:
Mężczyzn: 642
Kobiet:335
Pokaż więcej...

Statystyka opłaconych:
Ogółem:840
W tym:
Mężczyzn: 556
Kobiet:284
Pokaż więcej...