Zawody obsługuje firma Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław

Bieg Tropem Wilczym - Wrocław
Wrocław, 04 marca 2018 r.Wszyscy zapisani na dzień:
2021-09-25 00:03:27
Ilość wszystkich zapisanych:978
W tym:
Ilość mężczyzn: 642
Ilość kobiet:335
Pokaż więcej...

Tylko opłaceni:
Ilość wszystkich opłaconych:840
W tym:
Ilość mężczyzn opłaconych: 556
Ilość kobiet opłaconych:284
Pokaż więcej...