Zawody obsługuje firma Datasport

38. Półmaraton Wiązowski, Wiązowska 5-tka
Wiązowna, 04 marca 2018 r.Wszyscy zapisani na dzień:
2021-09-21 12:49:55
Ilość wszystkich zapisanych:2876
W tym:
Ilość mężczyzn: 2103
Ilość kobiet:773
Pokaż więcej...

Tylko opłaceni:
Ilość wszystkich opłaconych:2564
W tym:
Ilość mężczyzn opłaconych: 1885
Ilość kobiet opłaconych:679
Pokaż więcej...