Zawody obsługuje firma Datasport

Kazimierski Festiwal Biegowy im. Jana Pawła II
Kazimierz Dolny, 20 maja 2018 r.Statystyka ogólna:
Zarejestrowanych:643
W tym:
Mężczyzn: 407
Kobiet:236
Pokaż więcej...

Statystyka opłaconych:
Ogółem:509
W tym:
Mężczyzn: 320
Kobiet:189
Pokaż więcej...