Zawody obsługuje firma Datasport

3. Dziesiątka Babicka
Stare Babice, 07 kwietnia 2018 r.Statystyka ogólna:
Zarejestrowanych:1038
W tym:
Mężczyzn: 681
Kobiet:357
Pokaż więcej...

Statystyka opłaconych:
Ogółem:904
W tym:
Mężczyzn: 587
Kobiet:317
Pokaż więcej...