Zawody obsługuje firma Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław
naglowek

Statystyka ogólna:
Zarejestrowanych:40
W tym:
Mężczyzn: 33
Kobiet:7
Pokaż więcej...

Statystyka opłaconych:
Ogółem:24
W tym:
Mężczyzn: 19
Kobiet:5
Pokaż więcej...

Dodatkowy wybór:
Ubezpieczenie NNW
PESEL 3
Ubezpieczenie kosztów rezygnacji
PESEL 0
Pokaż wszystkie miasta...
POL39
POR1