Zawody obsługuje firma Datasport

Bukowica Run - bieg źródlany
Zagórze(Gmina Babice), 27 maja 2018 r.Wszyscy zapisani na dzień:
2021-09-16 17:29:43
Ilość wszystkich zapisanych:150
W tym:
Ilość mężczyzn: 124
Ilość kobiet:26
Pokaż więcej...

Tylko opłaceni:
Ilość wszystkich opłaconych:103
W tym:
Ilość mężczyzn opłaconych: 83
Ilość kobiet opłaconych:20
Pokaż więcej...
Historia rejestracji:
Ilość zapisanych dzisiaj:0
Ilość zapisanych dzisiaj opłaconych:0
Ilość zapisanych w ostatnie 7 dni:0
Ilość zapisanych w ostatnie 7 dni opłaconych:0
Ilość zapisanych w ostatnie 30 dni:0
Ilość zapisanych w ostatnie 30 dni opłaconych:0


Informacje z Biura Zawodów
Odebrało numer ogółem: 122 (118%)
Pokaż wszystkie miasta...