Zawody obsługuje firma Datasport

Bieg Niepodległości w Legnicy
Legnica, 09 listopada 2018 r.Wszyscy zapisani na dzień:
2021-09-24 23:36:08
Ilość wszystkich zapisanych:491
W tym:
Ilość mężczyzn: 328
Ilość kobiet:163
Pokaż więcej...

Tylko opłaceni:
Ilość wszystkich opłaconych:413
W tym:
Ilość mężczyzn opłaconych: 273
Ilość kobiet opłaconych:140
Pokaż więcej...
Historia rejestracji:
Ilość zapisanych dzisiaj:0
Ilość zapisanych dzisiaj opłaconych:0
Ilość zapisanych w ostatnie 7 dni:0
Ilość zapisanych w ostatnie 7 dni opłaconych:0
Ilość zapisanych w ostatnie 30 dni:0
Ilość zapisanych w ostatnie 30 dni opłaconych:0


Informacje z Biura Zawodów
Odebrało numer ogółem: 384 (93%)
Pokaż wszystkie miasta...