Zawody obsługuje firma Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław

IV Festiwal Biegów Rodzinnych Cała Oleśnica Biega o Memoriał Bogusława Psujka
Oleśnica, 15 września 2018 r.Wszyscy zapisani na dzień:
2021-09-22 16:26:19
Ilość wszystkich zapisanych:621
W tym:
Ilość mężczyzn: 369
Ilość kobiet:247
Pokaż więcej...

Tylko opłaceni:
Ilość wszystkich opłaconych:221
W tym:
Ilość mężczyzn opłaconych: 141
Ilość kobiet opłaconych:80
Pokaż więcej...