Zawody obsługuje firma Datasport

VI Żorski Bieg Ogniowy
Żory, 11 maja 2018 r.Statystyka ogólna:
Zarejestrowanych:930
W tym:
Mężczyzn: 546
Kobiet:384
Pokaż więcej...

Statystyka opłaconych:
Ogółem:824
W tym:
Mężczyzn: 480
Kobiet:344
Pokaż więcej...


Informacje z Biura Zawodów
Odebrało numer ogółem: 831 (101%)
Pokaż wszystkie miasta...