Zawody obsługuje firma Datasport

8. Maraton Opolski
Opole, 06 maja 2018 r.Statystyka ogólna:
Zarejestrowanych:1228
W tym:
Mężczyzn: 961
Kobiet:267
Pokaż więcej...

Statystyka opłaconych:
Ogółem:1003
W tym:
Mężczyzn: 786
Kobiet:217
Pokaż więcej...