Zawody obsługuje firma Datasport

Strażacka Dziesiątka - Bieg specjalny
Huta Stara A, 23 czerwca 2018 r.Statystyka ogólna:
Zarejestrowanych:57
W tym:
Mężczyzn: 53
Kobiet:4
Pokaż więcej...

Statystyka opłaconych:
Ogółem:26
W tym:
Mężczyzn: 23
Kobiet:3
Pokaż więcej...


Informacje z Biura Zawodów
Odebrało numer ogółem: 38 (146%)
Pokaż wszystkie miasta...
POL57