Zawody obsługuje firma Datasport

Ibuprom Sport Żel 5k Run
Łódź, 14 kwietnia 2018 r.Wszyscy zapisani na dzień:
2021-09-16 18:41:08
Ilość wszystkich zapisanych:1506
W tym:
Ilość mężczyzn: 826
Ilość kobiet:680
Pokaż więcej...

Tylko opłaceni:
Ilość wszystkich opłaconych:1442
W tym:
Ilość mężczyzn opłaconych: 791
Ilość kobiet opłaconych:651
Pokaż więcej...
Historia rejestracji:
Ilość zapisanych dzisiaj:0
Ilość zapisanych dzisiaj opłaconych:0
Ilość zapisanych w ostatnie 7 dni:0
Ilość zapisanych w ostatnie 7 dni opłaconych:0
Ilość zapisanych w ostatnie 30 dni:0
Ilość zapisanych w ostatnie 30 dni opłaconych:0


Informacje z Biura Zawodów
Odebrało numer ogółem: 1323 (92%)
Bieg 5 km 1319 (92%)
Wózki z napędem bezpośrednim 1 (33%)
Pokaż wszystkie miasta...