Zawody obsługuje firma Datasport

Bieg Uniwersytetu Medycznego 2018 dla dzieci BUMkids2018
Wrocław, 29 września 2018 r.Statystyka ogólna:
Zarejestrowanych:175
W tym:
Mężczyzn: 91
Kobiet:83
Pokaż więcej...

Statystyka opłaconych:
Ogółem:142
W tym:
Mężczyzn: 73
Kobiet:69
Pokaż więcej...


Informacje z Biura Zawodów
Odebrało numer ogółem: 135 (95%)
Dzieci rocznik 2011-2012 39 (108%)
Dzieci rocznik 2009-2010 47 (87%)
Dzieci rocznik 2006-2008 49 (94%)
Pokaż wszystkie miasta...
POL174