Zawody obsługuje firma Datasport

Piątka na 50-lecie Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
Wrocław, 15 czerwca 2018 r.Wszyscy zapisani na dzień:
2021-09-22 17:17:55
Ilość wszystkich zapisanych:98
W tym:
Ilość mężczyzn: 69
Ilość kobiet:29
Pokaż więcej...

Tylko opłaceni:
Ilość wszystkich opłaconych:98
W tym:
Ilość mężczyzn opłaconych: 69
Ilość kobiet opłaconych:29
Pokaż więcej...
Historia rejestracji:
Ilość zapisanych dzisiaj:0
Ilość zapisanych dzisiaj opłaconych:0
Ilość zapisanych w ostatnie 7 dni:0
Ilość zapisanych w ostatnie 7 dni opłaconych:0
Ilość zapisanych w ostatnie 30 dni:0
Ilość zapisanych w ostatnie 30 dni opłaconych:0


Informacje z Biura Zawodów
Odebrało numer ogółem: 77 (79%)