Zawody obsługuje firma Datasport

Charlotta ZOO Triathlon – 1/4 Ironman
Dolina Charlotty, 22 września 2018 r.Statystyka ogólna:
Zarejestrowanych:92
W tym:
Mężczyzn: 77
Kobiet:15
Pokaż więcej...

Statystyka opłaconych:
Ogółem:89
W tym:
Mężczyzn: 74
Kobiet:15
Pokaż więcej...


Informacje z Biura Zawodów
Odebrało numer ogółem: 79 (89%)
Pokaż wszystkie miasta...
POL91
GBR1