Zawody obsługuje firma Datasport

Górski Zimowy Maraton Ślężański
Sobótka, 12 stycznia 2019 r.Statystyka ogólna:
Zarejestrowanych:792
W tym:
Mężczyzn: 628
Kobiet:164
Pokaż więcej...

Statystyka opłaconych:
Ogółem:610
W tym:
Mężczyzn: 491
Kobiet:119
Pokaż więcej...