Zawody obsługuje firma Datasport

Górski Zimowy Maraton Ślężański
Sobótka, 12 stycznia 2019 r.Wszyscy zapisani na dzień:
2021-09-20 17:14:08
Ilość wszystkich zapisanych:792
W tym:
Ilość mężczyzn: 628
Ilość kobiet:164
Pokaż więcej...

Tylko opłaceni:
Ilość wszystkich opłaconych:610
W tym:
Ilość mężczyzn opłaconych: 491
Ilość kobiet opłaconych:119
Pokaż więcej...