Firma Datasport nie obsługuje tych zawodów, a jedynie udostępnia nieodpłatnie portal zapisów

Majorka z Gryfusem
Szczecin, 21 marca 2019 r.Statystyka ogólna:
Zarejestrowanych:27
W tym:
Mężczyzn: 16
Kobiet:11
Pokaż więcej...

Statystyka opłaconych:
Ogółem:27
W tym:
Mężczyzn: 16
Kobiet:11
Pokaż więcej...
POL27