Zawody obsługuje firma Datasport

Marconi Duathlon Świdnica
Świdnica, 05 maja 2019 r.Statystyka ogólna:
Zarejestrowanych:439
W tym:
Mężczyzn: 347
Kobiet:92
Pokaż więcej...

Statystyka opłaconych:
Ogółem:351
W tym:
Mężczyzn: 277
Kobiet:74
Pokaż więcej...