Zawody obsługuje firma Datasport

Gladiator Young
Bielawa, 08 czerwca 2019 r.Wszyscy zapisani na dzień:
2022-07-06 03:31:06
Ilość wszystkich zapisanych:47
W tym:
Ilość mężczyzn: 28
Ilość kobiet:19
Pokaż więcej...

Tylko opłaceni:
Ilość wszystkich opłaconych:30
W tym:
Ilość mężczyzn opłaconych: 17
Ilość kobiet opłaconych:13
Pokaż więcej...
Historia rejestracji:
Ilość zapisanych dzisiaj:0
Ilość zapisanych dzisiaj opłaconych:0
Ilość zapisanych w ostatnie 7 dni:0
Ilość zapisanych w ostatnie 7 dni opłaconych:0
Ilość zapisanych w ostatnie 30 dni:0
Ilość zapisanych w ostatnie 30 dni opłaconych:0


Informacje z Biura Zawodów
Odebrało numer ogółem: 36 (120%)

Dodatkowy wybór:
Seria
Seria 1 - godz. 10:00 14
Seria 2 - godz. 11:00 14
Seria 3 - godz. 12:00 19
Pokaż wszystkie miasta...
Kraje
Countries
POL29