Zawody obsługuje firma Datasport

Gladiator Young
Bielawa, 08 czerwca 2019 r.Statystyka ogólna:
Zarejestrowanych:47
W tym:
Mężczyzn: 28
Kobiet:19
Pokaż więcej...

Statystyka opłaconych:
Ogółem:30
W tym:
Mężczyzn: 17
Kobiet:13
Pokaż więcej...


Informacje z Biura Zawodów
Odebrało numer ogółem: 36 (120%)

Dodatkowy wybór:
Seria
Seria 1 - godz. 10:00 14
Seria 2 - godz. 11:00 14
Seria 3 - godz. 12:00 19
Pokaż wszystkie miasta...
POL46