Zawody obsługuje firma Datasport

Gladiator Young
Bielawa, 08 czerwca 2019 r.Statystyka ogólna:
Zarejestrowanych:11
W tym:
Mężczyzn: 7
Kobiet:4
Pokaż więcej...

Statystyka opłaconych:
Ogółem:3
W tym:
Mężczyzn: 2
Kobiet:1
Pokaż więcej...

Dodatkowy wybór:
Seria
Seria 1 - godz. 10:00 3
Seria 2 - godz. 11:00 2
Seria 3 - godz. 12:00 6
POL11