Zawody obsługuje firma Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław

10. Kogeneracja Biegaj w Siechnicach
Siechnice, 01 czerwca 2019 r.Statystyka ogólna:
Zarejestrowanych:699
W tym:
Mężczyzn: 449
Kobiet:250
Pokaż więcej...

Statystyka opłaconych:
Ogółem:602
W tym:
Mężczyzn: 384
Kobiet:218
Pokaż więcej...