Zawody obsługuje firma Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław

10. Kogeneracja Biegaj w Siechnicach
Siechnice, 01 czerwca 2019 r.Wszyscy zapisani na dzień:
2021-09-27 02:47:29
Ilość wszystkich zapisanych:699
W tym:
Ilość mężczyzn: 448
Ilość kobiet:251
Pokaż więcej...

Tylko opłaceni:
Ilość wszystkich opłaconych:602
W tym:
Ilość mężczyzn opłaconych: 383
Ilość kobiet opłaconych:219
Pokaż więcej...