Zawody obsługuje firma Datasport

Dziecięcy bieg WROACTIV
Wrocław, 16 marca 2019 r.Statystyka ogólna:
Zarejestrowanych:427
W tym:
Mężczyzn: 216
Kobiet:211
Pokaż więcej...

Statystyka opłaconych:
Ogółem:334
W tym:
Mężczyzn: 171
Kobiet:163
Pokaż więcej...