Firma Datasport nie obsługuje tych zawodów, a jedynie udostępnia nieodpłatnie portal zapisów

POLSKA.EUROPA.BIEG - BIEG Z OKAZJI 15. ROCZNICY PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ
Dowolna, 01 maja 2019 r.


POLAND.EUROPE.RUN


Statystyka ogólna:
Zarejestrowanych:195
W tym:
Mężczyzn: 89
Kobiet:106
Pokaż więcej...