Firma Datasport nie obsługuje tych zawodów, a jedynie udostępnia nieodpłatnie portal zapisów

Junior City Run
Białystok, 04 maja 2019 r.Statystyka ogólna:
Zarejestrowanych:1500
W tym:
Mężczyzn: 822
Kobiet:678
Pokaż więcej...

Statystyka opłaconych:
Ogółem:1500
W tym:
Mężczyzn: 822
Kobiet:678
Pokaż więcej...