Zawody obsługuje firma Klub Sportowy Feniks Legnica

Decathlon Aero Run
Legnica, 06 lipca 2019 r.



Statystyka ogólna:
Zarejestrowanych:116
W tym:
Mężczyzn: 72
Kobiet:44
Pokaż więcej...

Statystyka opłaconych:
Ogółem:68
W tym:
Mężczyzn: 40
Kobiet:28
Pokaż więcej...