Zawody obsługuje firma Datasport

Cross z historią w tle 2019
Leszno, 11 maja 2019 r.Statystyka ogólna:
Zarejestrowanych:480
W tym:
Mężczyzn: 313
Kobiet:167
Pokaż więcej...

Statystyka opłaconych:
Ogółem:402
W tym:
Mężczyzn: 261
Kobiet:141
Pokaż więcej...