Zawody obsługuje firma Datasport

Nocna Dycha Kopernika, Nocna Piątka Kopernika 2019
Toruń, 10 sierpnia 2019 r.Statystyka ogólna:
Zarejestrowanych:1140
W tym:
Mężczyzn: 652
Kobiet:488
Pokaż więcej...

Statystyka opłaconych:
Ogółem:772
W tym:
Mężczyzn: 450
Kobiet:322
Pokaż więcej...