Statystyki zapisów

KRWAWA PĘTLA 2019
LESZNO, 09 czerwca 2019 r.Wszyscy zapisani na dzień:
2023-03-28 23:20:32
Ilość wszystkich zapisanych:85
W tym:
Ilość mężczyzn: 72
Ilość kobiet:13
Pokaż więcej...

Tylko opłaceni:
Ilość wszystkich opłaconych:71
W tym:
Ilość mężczyzn opłaconych: 61
Ilość kobiet opłaconych:10
Pokaż więcej...

Historia rejestracji:
Ilość zapisanych dzisiaj:0
Ilość zapisanych dzisiaj opłaconych:0
Ilość zapisanych w ostatnie 7 dni:0
Ilość zapisanych w ostatnie 7 dni opłaconych:0
Ilość zapisanych w ostatnie 30 dni:0
Ilość zapisanych w ostatnie 30 dni opłaconych:0


Dodatkowy wybór OPŁACONE i NIEOPŁACONE RAZEM:
Koszulka Okolicznościowa - 39


Dodatkowy wybór OPŁACONE I ZWOLNIONE Z OPŁATY:
Koszulka Okolicznościowa - 35

Pokaż wszystkie miasta...

Kraje
Countries
Opłaceni
POL71