Zawody obsługuje firma Datasport

Bieg Uniwersytetu Medycznego 2019 dla dzieci BUMkids 2019
Wrocław, 28 września 2019 r.Statystyka ogólna:
Zarejestrowanych:157
W tym:
Mężczyzn: 82
Kobiet:75
Pokaż więcej...

Statystyka opłaconych:
Ogółem:143
W tym:
Mężczyzn: 74
Kobiet:69
Pokaż więcej...


Informacje z Biura Zawodów
Odebrało numer ogółem: 137 (96%)
400 m dla dzieci urodzonych pomiędzy 01.01.2012 a 31.12.2013 45 (102%)
800 m dla dzieci urodzonych pomiędzy 01.01.2010 a 31.12.2011 49 (96%)
1200 m dla dzieci urodzonych pomiędzy 01.01.2007 a 31.12.2009 43 (90%)
Pokaż wszystkie miasta...
POL157