Zawody obsługuje firma Datasport

57. Bieg Westerplatte
Gdańsk, 14 września 2019 r.



Statystyka ogólna:
Zarejestrowanych:4383
W tym:
Mężczyzn: 2920
Kobiet:1463
Pokaż więcej...

Statystyka opłaconych:
Ogółem:4001
W tym:
Mężczyzn: 2668
Kobiet:1333
Pokaż więcej...


Informacje z Biura Zawodów
Odebrało numer ogółem: 3609 (90%)
Pokaż wszystkie miasta...