Zawody obsługuje firma Datasport

Mała Mila Marecka
Marki, 01 września 2019 r.Statystyka ogólna:
Zarejestrowanych:364
W tym:
Mężczyzn: 219
Kobiet:145
Pokaż więcej...

Statystyka opłaconych:
Ogółem:307
W tym:
Mężczyzn: 184
Kobiet:123
Pokaż więcej...


Informacje z Biura Zawodów
Odebrało numer ogółem: 76 (25%)
Pokaż wszystkie miasta...