Zawody obsługuje firma Datasport

II. Bieg 9 Górników
Katowice, 14 grudnia 2019 r.Statystyka ogólna:
Zarejestrowanych:475
W tym:
Mężczyzn: 333
Kobiet:142
Pokaż więcej...

Statystyka opłaconych:
Ogółem:351
W tym:
Mężczyzn: 256
Kobiet:95
Pokaż więcej...


Informacje z Biura Zawodów
Odebrało numer ogółem: 330 (94%)
Pokaż wszystkie miasta...