Zawody obsługuje firma Datasport

Olimpijska 5-tka
Kraków, 13 października 2019 r.



Statystyka ogólna:
Zarejestrowanych:1024
W tym:
Mężczyzn: 472
Kobiet:551
Pokaż więcej...

Statystyka opłaconych:
Ogółem:872
W tym:
Mężczyzn: 401
Kobiet:470
Pokaż więcej...


Informacje z Biura Zawodów
Odebrało numer ogółem: 954 (109%)
Pokaż wszystkie miasta...