Zawody obsługuje firma Datasport

Wrocławska Dycha i Wrocławska Piątka
Wrocław, 15 marca 2020 r.Statystyka ogólna:
Zarejestrowanych:709
W tym:
Mężczyzn: 426
Kobiet:283
Pokaż więcej...

Statystyka opłaconych:
Ogółem:575
W tym:
Mężczyzn: 346
Kobiet:229
Pokaż więcej...