Zawody obsługuje firma Datasport

Świdnicki Bieg Noworoczny ZUPBADURA 2020 - Biegi towarzyszące
Świdnica, 12 stycznia 2020 r.Wszyscy zapisani na dzień:
2021-09-20 17:04:53
Ilość wszystkich zapisanych:211
W tym:
Ilość mężczyzn: 104
Ilość kobiet:107
Pokaż więcej...

Tylko opłaceni:
Ilość wszystkich opłaconych:165
W tym:
Ilość mężczyzn opłaconych: 75
Ilość kobiet opłaconych:90
Pokaż więcej...
Historia rejestracji:
Ilość zapisanych dzisiaj:0
Ilość zapisanych dzisiaj opłaconych:0
Ilość zapisanych w ostatnie 7 dni:0
Ilość zapisanych w ostatnie 7 dni opłaconych:0
Ilość zapisanych w ostatnie 30 dni:0
Ilość zapisanych w ostatnie 30 dni opłaconych:0


Informacje z Biura Zawodów
Odebrało numer ogółem: 183 (111%)
Bieg skrzatów - dzieci urodzone do 2013 70 (109%)
Bieg dzieci młodszych 2010-2013 58 (105%)
Bieg dzieci starszych – dzieci urodzone w latach 2007-2009 38 (115%)
Bieg młodzieży młodszej – dzieci urodzone w latach 2004-2006 16 (123%)
Pokaż wszystkie miasta...