Zawody obsługuje firma Datasport

Piątka w Biegu po Zdrowie
Katowice, 20 września 2020 r.Statystyka ogólna:
Zarejestrowanych:162
W tym:
Mężczyzn: 82
Kobiet:80
Pokaż więcej...

Statystyka opłaconych:
Ogółem:88
W tym:
Mężczyzn: 49
Kobiet:39
Pokaż więcej...