Zawody obsługuje firma Datasport

Piątka w Biegu po Zdrowie
Katowice, 20 września 2020 r.Statystyka ogólna:
Zarejestrowanych:321
W tym:
Mężczyzn: 167
Kobiet:154
Pokaż więcej...

Statystyka opłaconych:
Ogółem:217
W tym:
Mężczyzn: 122
Kobiet:95
Pokaż więcej...