Zawody obsługuje firma Datasport

Piątka w Biegu po Zdrowie
Katowice, 20 września 2020 r.Statystyka ogólna:
Zarejestrowanych:78
W tym:
Mężczyzn: 38
Kobiet:40
Pokaż więcej...

Statystyka opłaconych:
Ogółem:36
W tym:
Mężczyzn: 22
Kobiet:14
Pokaż więcej...