Zawody obsługuje firma Datasport

Piątka w Biegu po Zdrowie - Biegi dzieci
Katowice, 20 września 2020 r.Statystyka ogólna:
Zarejestrowanych:16
W tym:
Mężczyzn: 10
Kobiet:6
Pokaż więcej...

Statystyka opłaconych:
Ogółem:8
W tym:
Mężczyzn: 5
Kobiet:3
Pokaż więcej...
POL15